Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Posted on June 26th, 2011 by admin  |  Comments Off on ยินดีต้อนรับสู่คลินิคฟอกสีฟันที่บ้าน

ยินดีต้อนรับสู่คลินิคฟอกสีฟันที่บ้าน

คลินิคทันตกรรมแบริ่ง  สกายเทรน คลินิกทันตกรรมสุขุมวิทสกายเทรนคือคลินิคฟอกสีฟันที่บ้านที่ให้บริการฟอกฟันขาวโดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในการฟอกฟันขาวโดยตรง คลินิคฟอกสีฟันที่บ้านของเราให้บริการเน้นความเอาใจใส่ในสุขภาพฟันของคุณเป็นอย่างดี ซึ่งทางคลินิคฟอกสีฟันที่บ้านของเรายังการันตีในด้านความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราพร้อมบริการให้คุณด้วยความมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณเข้ามาฟอกฟันขาวที่คลินิคฟอกสีฟันที่บ้านของเรา คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ฟันที่ขาวสมใจคุณอย่างแน่นอน คลินิคฟอกฟันขาวของเราให้บริการฟอกฟันขาวเพื่อคุณด้วยความเต็มใจ ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อช่องปากของคุณ ไว้วางใจ ให้ทันตแพทย์เฉพาะทางประจำคลินิคฟอกสีฟันที่บ้านของเราบริการฟอกฟันขาวให้คุณ คลินิกทันตกรรมสุขุมวิทสกายเทรนของเราพร้อมและยินดีให้บริการฟอกฟันขาวเพื่อคุณอย่างมืออาชีพ ในการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ ต้องมีการพึ่งพาอาศัย ทำกิจกรรมต่างๆกันมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น จึงทำให้คนหันมาสนใจและใส่ใจกับสุขภาพช่องปากกันมากขึ้น และการมีฟันที่ขาวสะอาดก็เป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากการทำกิจกรรมในการรับทานอาหารต่างๆของคนเรา ที่อาจจะรับประทานอาหารจำพวกที่เป็นสีจัดๆ หรือ สูบบรี่ ดื่มชากาแฟ ที่ทำให้เกิดคราบตกค้างที่ฟัน ทำให้ฟันมีสีเหลืองคล้ำ ไม่น่ามอง แต่ปัญหาเหล่านั้นก็สามารถแก้ไขด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยทางทันตกรรมในปัจจุบัน ที่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงก็ทำให้ท่านกับมามีสีฟันที่ขาวสะอาดอีครั้ง ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการยิ้มและสนทนากับคนอื่นมากขึ้น เป็นการสร้างบุคลิกที่ดีให้กับตัวท่านเองด้วย การฟอกฟันขาว คือ เป็นวิธีการที่ช่วยให้คราบเหลืองคล้ำที่ติดอยู่ตามฟัน ให้ลุดออกไป ด้วยวิธีทำให้เม็ดสีของฟันมีการเปลี่ยนเป็นสีขาว โดยการทำปฏิกิริยากับน้ำยาที่ใช้ฟอกสีฟัน โดยมีวิธีการฟอกสีฟัน 3 แบบด้วยกัน คือ 1.การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ เป็นวิธีการฟอกที่เห็นผลดีที่ ใช้เวลาน้อยที่สุด ประมาณ 1 ชั่วโมง 2.การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น 3.การฟอกสีฟันที่บ้าน เป็นวิธีที่อาจจะต้องใช้เวลา และทำหลายครั้งจึงจะเหนผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่มีข้อดีคือราคาถุกกว่าวิธีอืน สะดวก ทำเองได้ […]

Read More